Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Последни новини

Замяна на продукт

 

 

Гаранция и рекламация

Гаранция

В случай на фабричен или производствен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера моля веднага се свържете с нас и не приемайте доставката от куриера.

При транспортен дефект стоката се заменя в рамките на 3 работни дни на посочения от клиента адрес за доставка!

С изключение на задълженията за доставка на стока в изряден търговски вид, "БОНЕДЕКС" не може да бъде отговорна за недиректни, специални или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди!

 Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност от вносителя (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) и за цялостност на опаковката. Имайки предвид деликатното предназначение на тези продукти, веднъж пристигнали при Вас, те не могат да бъдат заменяни, освен в случай на очевидна повреда при транспортиране и при условие, че оригиналната опаковка не е отваряна. При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация писан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес .

Клиентът е длъжен като съвестен гражданин да пази всички документи и опаковки съпътстващи стоката с изключение опаковката на книгите.

Условия за връщане на закупена стока

Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде коригирана поръчката. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на ново-заявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. „БОНЕДЕКС” е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ работни дни от датата на доставка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт на същата ценова стойност и същото предназначение !

В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката, „БОНЕДЕКС” възстановява сумата по стойността на продукта в законоустановения ред.

Отказ от поръчка

Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:

 • доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставена стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.
 • Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия “БОНЕДЕКС” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.
 • В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката „БОНЕДЕКС” възстановява сумата по стойността на продукта в законоустановения ред.
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиентът губи правото си на рекламация!

Рекламация

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете на тел. 0884137419. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента, както и по номер на поръчка. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на „БОНЕДЕКС” и му се изпраща верния за сметка на „БОНЕДЕКС” .
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект.
 • Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на тел. 0884137419 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
 • В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. 
 • При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на доставка, при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт в зависимост от условията на закупения продукт.
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна, при получаването на пратката, и не е основния платец по нея.

Обслужване на рекламации

 • предявената рекламация, „БОНЕДЕКС” уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин до офиса на фирмата.
 • След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, „БОНЕДЕКС” уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
 • изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.

 • Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията, който може да попълните полето за рекламации. Формулярът е за стоки, които по принцип нямат гаранционен срок от производителя. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази срока от 7 /седем/ работни дни от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента.
 • След получаване на формуляра „БОНЕДЕКС” връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес. „БОНЕДЕКС” си запазва правото да не приеме констатацията на клиента ,ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.
 • В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по варианти за избор на друг продукт на същата стойност
 • в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт „БОНЕДЕКС” възстановява стойността на клиента в законоустановения ред.
 • Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване клиента, не потърси стоката си, „БОНЕДЕКС” запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и недължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина!

Количка

Количката е празна.

Валути