Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Последни новини

Английско-български политехнически речник - Колектив

Описание

Корица: твърда Размери: 70х100 ISBN 9789540306711

  • Код: 002521
  • Производител: Техника
  • Тегло: 1.350 кг
Цена: 82.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания
В това трето преработено и допълнено издание на речника са включени около 115 000 термина и терминологични съчетания от различни облас­ти на науката и техниката. В сравнение с последното, второ преработено и допълнено издание, тук са добавени около 18 000 нови термини – главно от най-динамично развиващите се сега области на техниката и технологиите – информатика, телекомуникации, радиоелектроника и др., както и термини и словосъчетания, използвани в професионалния (вкл. жаргонен) език на специалистите (особено в областта на информатиката). Значително е увеличен и разделът със съкращения. Като основа за съставянето на английската част на речника (словника) са използвани съвре­менни английски и американски книги, справочници, годишници, енциклопедии, както и двуезични и многоезични технически речници. Използвани са също много нови английски и американски спи­сания, проспекти и каталози, благодарение на което в речника са дадени и съвсем нови термини. За голям брой нови понятия все още няма установени съответни български термини. В та­кива случаи авторите са се стремили да дават възможно най-правилния превод на английските термини, а където е необходимо – и някои пояснения. По принцип в речника е използван официално приетият английски правопис. При различия между английския и американския правопис са посочени и американските форми. В случаите, ко­гато съществуват различия в термините, приети във Великобритания и САЩ, за едно и също понятие в речника, са дадени и двата термина. Трябва обаче да се отбележи, че американското влияние в областта на техническата терминология е твърде силно. Дори в някои случаи амери­канските термини започват да се налагат и във Великобритания, като напр. analog, program. Търговски и фирмени наименования не са застъпени с изключение на случаите, когато са до­били гражданственост (напр. nylon). За редица английски термини са дадени няколко български синонима или подзначения. За да се избягнат грешки, в тези случаи е необходимо да се прояви езикова съобразителност. Препоръчи­телно е никога да не се употребяват непознати термини, взети направо от речника, без да се провери по-точното им значение в съответствие с превеждания материал. Трябва да се има предвид, че тясно специалните термини трябва да се търсят в съответни отраслови и тълков­ни речници. Тъй като във Великобритания и особено в САЩ широко се използват съкращения, в края на речника е даден голям брой съкращения, които имат отношение към техниката. Дадени са като приложение таблици с английските и американските измервателни единици и съотношенията им с единиците от системата SI

Количка

Количката е празна.

Валути